Monitoring usług

Utworzono: 3 marzec, 2024Przewodniki • Czas czytania: 4 min.

Cieszę się, że dotarłeś/dotarłaś do tego miejsca. To znaczy, że jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem i masz skonfigurowane konto. Teraz możemy przejść do stworzenia pierwszego monitoringu. Czym jest usługa w kontekście monitoringu w aplikacji VirtualEyes? Może nią być strona WWW lub serwer z publicznym adresem IP. Monitoringiem usługi będzie zatem regularne sprawdzanie stanu Twojej witryny lub serwera. Pozwól, że poprowadzę Cię przez proces utworzenia Twojego monitoringu i wyjaśnie wszystkie możliwości, tak abyś mógł wykorzystać w pełni możliwości aplikacji VirtualEyes.

Dodawanie monitoringu

Przejdź do sekcji "Monitoring usług" i kliknij przycisk "Dodaj monitoring". Pole nazwa, to krótki opis Twojej usługi, który będzie wyświetlany w wielu miejscach. Niech to będzie przyjazna i łatwa do rozpoznania dla Ciebie nazwa. W tym przykładzie nazwałem monitoring "Strona testowa". Następnie musisz wybrać jaki to będzie rodzaj usługi. Do wyboru masz trzy opcje:

 • HTTP(s) - nie jest to nic innego jak klasyczna strona WWW
 • Ping (ICMP) - w tym przypadku sprawdzisz, czy Twój serwer odpowiada na pakiety ICMP ping
 • Host / Port - dzięki tej opcji możesz sprawdzać czy usługa sieciowa na Twoim serwerze jest online, np. serwer pocztowy czy serwer FTP

Zacznę od przejścia przez konfigurację HTTP(s), gdyż zawiera ona najwięcej opcji do skonfigurowania, a na koniec omówię różnice w pozostałych rodzajach usług.

Pierwszym i najważniejszym polem jest "Adres URL". Musi to być prawidłowy adres strony rozpoczynający się od http:// lub https://. Możesz sprawdzać stronę główną swojego serwisu, np. https://example.com lub dowolny inny adres, np. https://example.com/to/jest/tylko/przyklad.html. Następnie zobaczysz dostępne kanały powiadomień.

UWAGA! Jeśli nie zaznaczysz żadnego - nie otrzymasz informacji o niedziałającej usłudze!

Ostatnią ważną rzeczą jest jak często aplikacja ma monitorować Twoją usługę. W zależności od Twojego planu dostępne są różne interwały czasowe - od jednej minuty (60 sekund) aż do jednego dnia (86400 sekund). Te trzy proste ustawienia pozwolą na stworzenie działającego monitoringu - kliknij "Utwórz" aby zapisać, po czym zostaniesz przeniesiony na stronę z podsumowaniem Twojego monitoringu. Strona z podsumowaniem będzie pusta do momentu pierwszego sprawdzenia - przeważnie zajmuje to do kilkunastu sekund.

Edycja

Wróć teraz do strony edycji monitoringu usługi. Zawsze możesz to zrobić klikając menu podręczne i wybierając opcję "Edytuj". Opcja te jest dostępna zarówno na stronie podsumowania jak również na liście Twoich monitorowanych usług przy każdej z usług.

Kiedy wejdziesz już w tryb edycji, zauważysz, że formularz wygląda prawie dokładnie jak przy dodawaniu usługi. Pojawił się nowy checkbox, który umożliwia wyłączenie sprawdzania usługi. Opcja przydatna w sytuacji, kiedy na przykład aktualizujesz swoją stronę i wiesz, że nie będzie ona dostępna dla Twoich odwiedzających. Jeśli posiadasz pakiet, który umożliwia dostęp do API, możesz taką operację zautomatyzować włączając ja do swojego procesu CI/CD.

Zaawansowane ustawienia

Zarówno przy dodawaniu jak i edycji monitoringu widzisz na formularzu przycisk "Zaawansowane ustawienia". Pozwala on na bardziej precyzyjną konfigurację. Po kliknięciu zobaczysz dodatkowe opcje:

 • Lokalizacje - tutaj możesz wybrać z których lokalizacji chciałbyś/chciałabyś sprawdzać usługę. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden serwer, przy każdym sprawdzeniu serwer sprawdzający będzie wybierany losowo.
 • Limit czasu żądania - ustaw limit czasu na odpowiedź Twojej usługi. Zalecane ustawienie to 5-10 sekund.
 • Raporty emailowe - jeśli zaznaczysz tą opcję to raz w tygodniu otrzymasz emailem podsumowanie statystyk usługi.
 • Projekt - dzięki tej opcji możesz podpiąć usługę do wybranego projektu.

Niestandardowe żądanie

Ta sekcja przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników i pozwala na bardzo precyzyjną konfigurację monitoringu. Zapoznaj się z poszczególnymi opcjami:

 • Metoda - ustaw jakiej metody HTTP chcesz użyć dla żądania do Twojej strony WWW (dotyczy tylko usługi HTTP(s)). Dla metod innych niż HEAD, jest dostępna opcja podążania za przekierowaniami (do 5 przekierowań).
 • Treść żądania - tylko dla żądań typu POST, PUT oraz PATCH możesz wysłać dowolną treść do serwera.
 • Nazwa użytkownika / hasło - jeśli Twoja strona korzysta z mechanizmu Basic Authentication, to tutaj możesz wprowadzić odpowiednie dane.
 • Niestandardowe nagłówki żądania - ta część pozwala na skonfigurowanie dowolnych, wymaganych przez Twoją aplikację nagłówków.

Niestandardowa odpowiedź

W tej części możesz zdefiniować parametry odpowiedzi będą zwracane przez Twoją stronę WWW. Te opcje są dostępne są tylko dla metod żądań innych niż HEAD:

 • Kod statusu odpowiedzi - ustaw jakiego kodu HTTP oczekujesz w odpowiedzi (domyśla wartość to 200).
 • Treść odpowiedzi - jeśli wypełnisz to pole, to dodatkowo sprawdzane będzie czy odpowiedź zawiera zdefiniowany przez Ciebie tekst.
 • Niestandardowe nagłówki odpowiedzi - tutaj możesz zdefiniować sprawdzanie nagłówków z Twojej aplikacji.


Teraz już znasz wszystkie możliwości i opcje konfiguracyjne dostępne przy monitorowaniu usług w aplikacji VirtualEyes. Niezależnie od tego czy prowadzisz prostą stronę WWW czy zaawansowaną aplikację internetową, różnorodność konfiguracji sprawi, że będziesz mógł/mogła monitorować praktycznie każdy scenariusz. W przypadku wątpliwości zawsze możesz skontaktować się ze mną korzystając z zakładki "Kontakt".