Dokumentacja API

To jest dokumentacja dla dostępnych endpointów API, które są oparte na architekturze REST. Wszystkie endpointy API będą zwracać odpowiedź w formacie JSON wraz ze standardowymi kodami odpowiedzi HTTP i wymagają uwierzytelnienia za pomocą klucza API.

Uwierzytelnianie

Wszystkie endpointy API wymagają nagłówka Authorization

curl --request GET \
--url 'https://virtualeyes.io/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Twoje dane
Monitoring usług
Monitoring DNS
Monitoring serwera
Zadania cykliczne
Domeny
Obsługa powiadomień
Strony statusu
Strony statusu - statystyki
Projekty
Niestandardowe domeny
Płatności
Logi