Typy rekordów DNS

Utworzono: 6 marzec, 2024Przewodniki • Czas czytania: 1 min.

Najpopularniejsze typy rekordów DNS:

  • rekord A mapuje nazwę domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4.
  • rekord AAAA mapuje nazwę domeny DNS na jej 128-bitowy adres IPv6.
  • rekord CNAME ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz subdomeny są poprawne także dla aliasu.
  • rekord MX mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty oraz jego priorytet, który określa kolejność wraz ze wzrostem wartości.
  • rekord PTR mapuje adres IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną hosta. Określenie rekordu PTR dla nazwy hosta w domenie in-addr.arpa (IPv4), bądź ip6.arpa (IPv6), który odpowiada adresowi IP, pozwala na implementację odwrotnej translacji adresów DNS czyli tzw. reverse DNS.
  • rekord NS mapuje nazwę domenową na listę serwerów DNS dla tej domeny.
  • rekord SOA ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL).
  • rekord SRV pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.
  • rekord TXT – rekord ten pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu DNS. Rekord ten może być użyty np. do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework (SPF) lub do weryfikacji własności domeny przykładowo w usługach firmy Google.


Źródło: Wikipedia